Begeleide intervisie verbinden van het professionele en persoonlijke

 

In intervisie creëer je ruimte om samen met collega’s na te denken over vragen en knelpunten uit je eigen werksituatie. Dit samen denken gebeurt op een gestructureerde manier. De kern er van is inzicht verkrijgen in de totale situatie. Met behulp van begeleide intervisie, gezamenlijke reflectie en feedback. En nieuw professioneel gedrag uitproberen, dat passend is voor jou én jouw specifieke situatie.

Intervisie draagt bij aan de kwaliteit van je beroepsuitoefening. En leert je het persoonlijke en professionele méér met elkaar te verbinden.

Intervisie voor professionals

In 3 tot maximaal 5 bijeenkomsten van 2 uur leer ik kleine groepjes professionals een intervisiemethode eigen te maken. Of om tussentijds het groepsproces te evalueren en verdiepen.

 

Reacties zijn gesloten.