| Guus Klaren

Sinds 1988 ben ik werkzaam als zelfstandig gevestigd coach, supervisor, procesbegeleider en Gestalttherapeut. Ex voorzitter van de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie, ex lid van het algemeen bestuur van de European Association for Gestalt Therapy (EAGT), ex voorzitter van de Human Rights and Social Responsibility Committee (HR&SRc) van de EAGT. Momenteel lid van de HR&SRc.

Ik volgde de Voortgezette Opleiding Sociaal Pedagogisch Onderwijs, met specialisatie supervisie en beleids-en organisatieontwikkeling. Daarna specialiseerde ik mij in de Gestaltbenadering. Hierin staan mensen met hun ontwikkelingsmogelijkheden centraal. Een benadering die ik mij in 30 jaar eigen heb gemaakt. In het werken met individuen, groepen en organisaties. In Nederland, in verschillende landen in West en Oost Europa en West Afrika.

Ook in Theorie U ‘Leiding vanuit de toekomst die zich aandient’ van Otto Scharmer en het gedachtengoed van Stéphan Hessel ‘Geloven in het onwaarschijnlijke’ vind ik inspirerende wegen voor het begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen in deze dynamische tijd. Wat deze benaderingen gemeen hebben is een scherp zintuig voor wat sluimerend aanwezig en wat zich wil ontwikkelen.

Dit ´sluimerende nieuwe´ fascineert mij niet alleen in mijn werk, maar ook tijdens het wandelen in de natuur, in poëzie en literatuur, dagelijkse ontmoetingen met mensen, mijn acteren in een theatergezelschap en als zanger in een vocaal ensemble.

Ik woon en werk in Nijmegen.

Reacties zijn gesloten.