Supervisie

Met heel je persoon als grootste instrument

Supervisie is een van de belangrijkste instrumenten in je persoonlijke en professionele ontwikkeling als hulpverlener, docent, psychotherapeut, trainer of organisatieadviseur. Het verfijnen van jezelf als instrument in relatie naar cliënten.

Ik richt mij op het vergroten van gewaarzijn over alles wat zich voordoet in de relatie met jouw cliënt(systeem). Meer in het bijzonder gaat het daarbij om het bewust worden van je blinde vlekken. Het herkennen van herhalingspatronen en parallelle processen. Vanuit een ‘multifocale blik’ onderzoeken we samen de situatie om zo nieuwe interventie mogelijkheden te ontdekken en daarmee te experimenteren.

Ik bied de mogelijkheid voor zowel individuele als groepssupervisie. In individuele supervisie gaat mijn volledige aandacht uit naar de situatie van de supervisant. Groepssupervisie heeft als voordeel dat professionals ook van en aan elkaar kunnen leren.

 

Reacties zijn gesloten.