Teamcoaching

Blijvend investeren in samen-werken

De kwaliteit van teamsamenwerking is bepalend voor het realiseren van afdelings- en organisatiedoelen. Blijvend investeren in samenwerking is nodig in een snel veranderende omgeving. Om als groep als geheel de uitdagingen van deze tijd zinvol te kunnen beantwoorden. In team coaching schenk ik aandacht aan mensen individueel én als groep, taken én omgeving.

Benutten van verschillen

De kracht van teamsamenwerking ligt in het herkennen en benutten van verschillen. Ik help teams deze verschillen in waarnemingen, rollen, kwaliteiten in kaart te brengen. En in te zetten als bouwstenen in het ontwikkelingsproces van het team.

Teamdialoog

Een vakbekwame dialoog tussen de teamleden is de brug bij het (h)erkennen en benutten van waardevolle verschillen in uw team. Ik faciliteer een leertraject aansluitend bij de specifieke ontwikkelingsfase van uw team. Zodanig dat al het menselijk potentieel optimaal tot bloei kan komen. Met als resultaat dat ‘het geheel meer is dan de som der delen’.

 

Reacties zijn gesloten.