Visie

Evenwicht tussen ‘wij en ik’
Onze tijd toont meer dan ooit onze wederzijdse afhankelijkheid. Dit sociaal en ecologisch besef vraagt om een heroriëntatie op menselijke verhoudingen. We worden uitgedaagd het individuele te overstijgen en meer nadruk te leggen op het herstel of vernieuwen van sociale verbanden. In de persoonlijke levenssfeer, organisaties en samenlevingen. Om een nieuw evenwicht te vinden tussen ‘wij en ik’. Om antwoord te vinden op vragen van deze tijd.

Gestaltpsychologie
De Gestaltbenadering stelt ons in staat verschillen te overbruggen. Waardeert het verschil, de subjectieve beleving en heeft oog voor de totale situatie. Het is een brug tussen de ander en ik. Een brug gebouwd op wederzijdse belangen en de overtuiging van het bestaansrecht van de ander.

De dialoog
In de dialoog is ruimte voor ontmoeting, reflectie en het ontwikkelen van meer gewaarzijn. Kunnen mensen in contact kunnen komen met eigen kennis en wijsheid. Van elkaar leren om datgene te doen wat de situatie van hen vraagt. Om voorbij oude concepten te gaan en open te staan voor het nieuwe dat zich aandient aan de horizon. Voor het duurzaam verankeren van ‘het nieuwe’ in hoofd, hart en handen.

Reacties zijn gesloten.